Koszyk

Kontakt

Green House Dariusz Kępa
ul. Wiślańska 633, 43-374 Buczkowice

NIP: 625-105-17-07
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS: xxxxx
prowadzony przez: XXX

tel. 33 8177128

email: oknorol@gmail.com

Rachunek bankowy:
ING o/Bielsko-Biała 30 1050 1070 1000 0023 0832 6517

Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu

https://maps.app.goo.gl/NLeU647JM85GvnsdA